ประกาศข่าว  
     
 
CSS
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...[13 มิ.ย. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ...[06 มิ.ย. 2567]   
    ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป...[13 พ.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[13 พ.ค. 2567]   
    ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[25 มี.ค. 2567]   
    ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566...[07 มี.ค. 2567]   
    ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566...[06 มี.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[28 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[28 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[14 พ.ย. 2566]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...[26 เม.ย. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.และ ปวส. รอบทั่วไปและรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567...[07 มี.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมองค์การวิชาชีพและกิจกรรมสถานศึกษา...[04 มี.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...[14 ก.พ. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง การเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566...[07 ก.พ. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง การเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน รายวิชา (Block Course) ประจำปีการศึกษา 2566...[07 ก.พ. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง การเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566...[06 ก.พ. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ปฏิทินแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2566...[30 ม.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป...[17 ม.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566...[04 ม.ค. 2567]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...[07 มิ.ย. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[04 มิ.ย. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[30 พ.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[28 พ.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...[24 พ.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[02 เม.ย. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[18 มี.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...[06 มี.ค. 2567]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม...[15 ธ.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[08 ธ.ค. 2566]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
     
 
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   
   
   
  รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล P-SAR (Online)  
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
  คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   
   
   
 
  รายงานผลการดำเนินงาน  
   
   
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
   
   
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ประจำปีงบประมาณ 2565  
  ประจำปีงบประมาณ 2566  
  ประจำปีงบประมาณ 2567  
 
  งานการเงิน  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  งานบัญชี  
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 180
เมื่อวาน 403
เดือนนี้ 6,707
เดือนที่แล้ว 10,752
ปีนี้ 55,918
ปีที่แล้ว 99,682
รวม 155,600
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th