ประกาศข่าว  
     
 
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการบ่มเพาะ จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[28 มิ.ย. 2565]   
    ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[09 มิ.ย. 2565]   
    ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)...[26 พ.ค. 2565]   
    ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)...[26 พ.ค. 2565]   
    ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)...[26 พ.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[12 พ.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง...[11 พ.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง...[26 เม.ย. 2565]   
    ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ...[19 เม.ย. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ...[04 เม.ย. 2565]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศ โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...[24 มิ.ย. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่1/2565...[02 พ.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...[01 เม.ย. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดเรียน On-Site วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[10 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การจัดสรรโควตานักเรียน ระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้น ม.6 และ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565...[09 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และกิจกรรมสถานศึกษา...[03 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัว 0 และ มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564...[28 ต.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (Onsite)...[27 ต.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่องโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564...[25 ต.ค. 2564]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564...[12 ต.ค. 2564]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนิคทุ่งสง ยกเลิกประการศประกวดราคาเช่า ครุภันฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[01 ก.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)...[13 มิ.ย. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...[07 ก.พ. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[18 ม.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[05 ม.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียอินเตอร์แอคทีฟ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[30 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...[22 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...[16 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียอินเตอร์แอคทีฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ...[16 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียอินเตอร์แอคทีฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[30 พ.ย. 2564]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
     
 
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   
   
   
  รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล P-SAR (Online)  
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
  คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   
   
   
 
  รายงานผลการดำเนินงาน  
   
   
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
   
   
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ประจำปีงบประมาณ 2563  
  ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ประจำปีงบประมาณ 2565  
 
  งานการเงิน  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  งานบัญชี  
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 35
เมื่อวาน 146
เดือนนี้ 512
เดือนที่แล้ว 6,052
ปีนี้ 39,535
ปีที่แล้ว 68,486
รวม 108,021
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th