ประกาศข่าว  
     
 
CSS
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[28 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[28 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[14 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[13 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง...[03 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ...[02 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง...[18 ต.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน...[16 ต.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน...[12 ต.ค. 2566]   
    ประกาศ ้เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์...[09 ต.ค. 2566]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศ เรื่อง การจัดสรรโควตานักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)...[04 ธ.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง การจัดสรรโควตานักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567...[03 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566...[29 ก.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566...[14 ก.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกหยุดเรียนภายใน วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566...[26 ก.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนภายใน วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566...[21 ก.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...[19 มิ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง การเรียนโครงการปรับความรู้พื้นฐานหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางและหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพในระดับ ปวช....[02 พ.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566...[01 พ.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา แยกตามกลุ่ม ระดับชั้น ปวช.1...[27 เม.ย. 2566]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[23 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...[10 พ.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...[16 ต.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประะมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[12 ก.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[05 ก.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[12 ส.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[03 ส.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...[29 พ.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[07 เม.ย. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[21 มี.ค. 2566]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
     
 
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   
   
   
  รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล P-SAR (Online)  
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
  คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   
   
   
 
  รายงานผลการดำเนินงาน  
   
   
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
   
   
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2563  
  ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ประจำปีงบประมาณ 2565  
  ประจำปีงบประมาณ 2566  
 
  งานการเงิน  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  งานบัญชี  
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 101
เมื่อวาน 157
เดือนนี้ 1,053
เดือนที่แล้ว 8,606
ปีนี้ 92,264
ปีที่แล้ว 81,463
รวม 173,727
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th