ประกาศข่าว  
     
 
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[29 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง...[17 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565...[05 พ.ย. 2564]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง...[04 พ.ย. 2564]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครบุคลากรทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง...[04 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าาสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง...[03 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[25 ต.ค. 2564]   
    เผยแพร่ผลงานวิชาการ หนังสือเรียน วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น รหัสวิชา 20101-2006 ตรงตามหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2562 ครูวราพงศ์ บัวจันทร์...[29 ก.ค. 2564]   
    ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลโครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประจำปีการศึกษา 2563...[15 ก.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง...[13 ก.ค. 2564]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดเรียน On-Site วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[10 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การจัดสรรโควตานักเรียน ระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้น ม.6 และ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565...[09 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และกิจกรรมสถานศึกษา...[03 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัว 0 และ มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564...[28 ต.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (Onsite)...[27 ต.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่องโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564...[25 ต.ค. 2564]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564...[12 ต.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (Onsite)...[09 ก.ย. 2564]   
    ขั้นตอนการขอรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[26 ส.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (Onsite)...[20 ส.ค. 2564]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[18 ม.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[05 ม.ค. 2565]   
    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียอินเตอร์แอคทีฟ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[30 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...[22 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...[16 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียอินเตอร์แอคทีฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ...[16 ธ.ค. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียอินเตอร์แอคทีฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[30 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...[11 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียอินเตอร์แอคทีฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 พ.ย. 2564]   
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียอินเทอร์แอคทีฟด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[11 พ.ย. 2564]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
     
 
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   
   
   
  รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล P-SAR (Online)  
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
  คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   
   
   
 
  รายงานผลการดำเนินงาน  
   
   
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
   
   
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ประจำปีงบประมาณ 2563  
  ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ประจำปีงบประมาณ 2565  
 
  งานการเงิน  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  งานบัญชี  
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 142
เมื่อวาน 178
เดือนนี้ 3,079
เดือนที่แล้ว 4,448
ปีนี้ 3,079
ปีที่แล้ว 68,486
รวม 71,565
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th